Sök

Hållbarhetsbesked & Certifikat

moln

För ständig förbättring

WIBAX har genomfört en oberoende granskning för att kontrollera så att vi uppfyller hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Wibax AB och Wibax Logistics AB är också certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001.

Goda omdömen av kontrollsystemet

HÅLLBARHETSBESKED

Granskningen gjordes på Wibax egna initiativ för att säkerställa att de bränslen vi säljer är hållbara och nollbeskattade. Nedan följer en sammanfattning av granskningen som gjordes under mars 2013 av Sven Flodström, Miljökonsult på
ÅF-INFRASTUKTURE AB

“Den sammanfattande bedömningen av WIBAX kontrollsystem är att det är genomtänkt och anpassat för verksamheten. Relevanta rutiner för hållbarhetsreglerna finns framtagna och den information som efterfrågas går att hitta i systemet. ÅF gör sammantaget bedömningen att WIBAX kontrollsystem är korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedrägerier.”
Hållbarhetsbesked i sin helhet i pdf 

WIBAX ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

Wibax Års- och Hållbarhetsredovisning hittar du här>

ISO CERTIFIKAT

Wibax AB och Wibax Logistics AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001.

Vår certifiering är ett bevis på att vi har en systematisk metod att utveckla våra processer och arbetssätt för ständig förbättring med kunden i fokus. Vi dokumenterar och kan löpande kommunicera de områden vi har förbättrat. Wibax är certifierade av det ackrediterade certifieringsbolaget, RISE Research Institutes of Sweden.

Wibax AB certifikat ISO 9001 i PDF:  ISO 9001 Wibax
Wibax AB certifikat ISO 14001 i PDF: ISO 14001 Wibax
Wibax Logistics certifikat ISO 9001 i PDF: ISO 9001 Logistics
Wibax Logistics certifikat ISO 14001 i PDF: ISO 14001 Logistics