Sök

Hållbara produkter

moln

Wibax definition av hållbara produkter

Produkter som ger lägre miljöpåverkan och resurseffektivare processer.

Produkten uppfyller WIBAX följande hållbarhetsparametrar:

Förnyelsebara råvaror
Råvaror som hela tiden förnyas och därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Nedbrytbar
BOD/COD > 0.5 eller minst 60% efter 28 dagar, se EU-förordningen 1272/2008 Rengöringsmedel 648/2004

Minskat avfall / utsläpp
Produkten ger vid användning och/eller tillverkning minskad mängd avfall eller utsläpp jämfört med liknande produkter.

Energi-/resurseffektiv
Mindre mängd energi och/ eller resurser brukas vid tillverkning och/eller användning för att nå samma resultat.

Miljövänligare ingredienser
Produkten är mer skonsam mot miljön jämfört med liknande produkter.

Biprodukt
En biprodukt är en sekundär produkt som fås vid produktion av en annan huvudsaklig produkt.

Förbättrad arbetsmiljö
Produkten ger en bättre arbetsmiljö jämfört med liknande produkter.