Sök

Fair Transport

moln

Vi har tagit ställning

Wibax Logistics är anslutna till Fair Transport vilket innebär att vi som transportföretag alltid tar hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det lovar vi oss själva och det lovar vi våra kunder. Vi tar ansvar, vi kör klimatsmart och vi kör trafiksäkert.

Vi arbetar för att vara en hållbar transportör

Vårt logistikföretag Wibax Logistics AB hanterar Wibax koncernens logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder. Med strategiskt placerade terminaler i hela landet och en heltäckande tankbilsflotta kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar till bästa service.

Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. Smart teknologisk kunskap i kombination med effektiv logistik uppfyller dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi. Detta är för oss God Kemi.

Vi har tagit ställning för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring genom att vara en del av Fair Transport. Det innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi har även nya däck och alkolås på fordonen samt följer kör- och vilotider.

Våra chaufförer är utbildade inom säkerhet och miljö, de coachas regelbundet via ett system för resurseffektiv körning och ligger på en hög nivå jämfört med övriga chaufförer i Europa. Resurseffektiv körning innebär minskad bränsleförbrukning, minskat däckslitage, färre reparationer och underhåll vilket ger längre miljöbelastning.

Mer information om Wibax och Fair Transport finns här -> https://fairtransport.se/company/wibax-logistics-ab/