Sök

HÅLLBARHET

moln

Vi antar utmaningen om en mer hållbar värld

Vi står alla inför utmaningen att minska samhällets ekologiska fotavtryck. I dagsläget lever vi över planetens resurser.
Genom aktiva val och samarbeten kan vi utveckla smarta sätt för att minska vårt ekologiska fotavtryck och bibehålla och öka vår livskvalitet.

Vi kan påverka vårt ekologiska fotavtryck

Kemi finns överallt vilket ger oss en mängd valmöjligheter när det gäller att påverka vårt ekologiska fotavtryck. Wibax jobbar ständigt för att scanna marknaden och utveckla produkter med minimal miljöpåverkan. Vi arbetar även med att minska utsläppen från våra transporter och terminaler.

Wibax Logistics är med i Fair Transport vilket innebär att vi kör säkert och klimatsmart och tar socialt ansvar. Genom ett system coachas våra chaufförer kontinuerligt i resurseffektiv körning och ligger på en hög nivå jämfört med övriga chaufförer i Europa. Resurseffektiv körning innebär minskad bränsle förbrukning, minskat däckslitage, färre reparationer och underhåll vilket ger lägre miljöbelastning. Läs mer på https://wibax.com/tjanster/transport-och-logistik/

Wibax Klimatmål
Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025. WIBAX ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030.