Sök

Wibax Magazine

moln

Hållbara lösningar för den nordiska marknaden

Ett flertal av Wibax kunder och samarbetspartner har sedan länge funnits representerade i både Finland och Sverige. Ländernas industristruktur är till stor del lika, med stora aktörer inom skogs-, stål-, gruv- och papper och massaindustrin. Det i Sverige sedan 1986 väletablerade unika ”Wibax-erbjudande”, bestående av lagring, övervakning, transport och produktförsäljning efterfrågas även av kunder på finska sidan.

I och med förvärvet av Baltic Tank OY kan Wibax erbjuda finska och estniska marknaden en hållbar helhetslösning och därmed uppnå snabbare tillväxt och djupare långsiktiga samarbeten.

Implementeringen av Baltic Tank till Wibax-koncernen har genomförts med framgång och till positiva tongångar och redan har ett flertal synergieffekter och samarbetsprojekt identifierats.

Arbetet med att ta fram en strategisk tillväxtplan fram till 2025 för den finska koncernen är i stort sett klar. Marknaden har svarat bra och välkomnat Wibax satsning i Finland med ett antal nya stora affärer på bulkprodukter. Affärer som inte hade varit möjliga utan tillgång till Baltic Tanks lagringsmöjligheter och erfarenhet hos personalen.

Med lagringsmöjlighet längs hela kuststräckan, från Uddevalla i Sverige till Kunda i Estland har Wibax ytterligare förstärkt sin närvaro och konkurrenskraft och är idag den kemikalieleverantören som kan erbjuda hela den nordiska marknaden hållbara långsiktiga lösningar.