Sök

Wibax Magazine

moln

Förstärkt verklighet för en säker arbetsplats

Wibax står i startgroparna för ett projekt där vi ska utforska tekniken och konkretisera potentialen i ”Förstärkt verklighet” eller ”Augmented Reality (AR)”. Vi vill se vad denna teknik kan erbjuda och hur vi kan nyttja den på bästa sätt i vår verksamhet.

Vi börjar testa tekniken i samband med vissa kritiska detaljer runt lassning och lossning. Tekniken går ut på att chauffören har på sig ett par glasögon med filmkamera som känner av omgivningen och visar relevant information om det aktuella arbetsmomentet. Chauffören får vägledning för hur arbetsuppgiften ska lösas genom att instruktionstext och bilder syns i glasögonen.

Syftet är i första hand att bibehålla en hög säkerhet och minska inverkan av den mänskliga faktorn, det kommer även att underlätta vid upplärning av nyanställda.