Sök

Wibax Magazine

moln

Försiktighetsåtgärder vid besök på Wibax anläggningar

Wibax följer den internationella situationen gällande coronaviruset (COVID-19) och utvärderar kontinuerligt situationen och dess eventuella inverkan på vår verksamhet. För tillfället påverkas inte verksamheten och vår leveransförmåga, och vår nuvarande bedömning är att detta inte kommer att förändras inom en överskådlig framtid. Vi följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer gällande viruset och informerar regelbundet personalen. Säkerheten har högsta prioritet.

Som en säkerhetsåtgärd har Wibax infört en tillfällig rutin där vi ställer frågor till våra besökare (kunder, entreprenörer, leverantörer, chaufförer etc.) om vilka resor de nyligen företagit. Så om du är på väg till eller planerar ett besök på någon av Wibax anläggningar, ber vi dig förbereda dig på att besvara de här frågorna.

Om du inom de tre senaste veckorna före ett planerat besök på Wibax har besökt Kina, Sydkorea, Iran Italien eller Österrike, eller om du har några symtom som snuva, hosta eller feber kommer du tillsvidare inte att beviljas tillträde till Wibax anläggningar och kontor. Flera länder kan komma att läggas till på listan.

Notera att vi inte längre skakar hand i Wibax, som en förebyggande åtgärd för att minska spridningen av Covid-19, liksom också andra sjukdomar med liknande symtom.

Ovanstående gäller också Wibax egen personal.

Wibax har infört kraftiga reserestriktioner och rekommenderar tillsvidare starkt att man håller telefonmöten i stället för att resa och träffas ansikte mot ansikte.

Vi ber om allas förståelse i den här frågan. De här åtgärderna vidtas för att bidra till att minska spridningen av viruset och vi ber om ursäkt för alla olägenheter detta kan förorsaka.