Sök

Organisaatio

moln

Wibax-konserni

Wibaxin pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Piteåssa, mutta meillä on terminaaleja ja toimistoja strategisesti sijoitettuna ympäri maata sekä myös Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tällä hetkellä konsernissa on n. 220 työntekijää. Wibaxin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 1 174 miljoonaa kruunua.

Organsaatio

Wibax-konserniin kuuluvat seuraavat yirtykset:

Toiminta
Emoyhtiö rekisteröitiin vuonna 1986, ja pääkonttori on omassa kiinteistössä Piteåssa. Kiinteistöissä on konttori, tuotantotilat, varastot, verstas ja pesuhallit. Emoyhtiö vastaa sisäänostosta, tuotannosta, varastoista, myynnistä, taloushallinnosta, laadusta, ympäristöstä sekä turvallisuudesta ja suojauksesta.

Tuotanto
Wibaxin strategiana on prosessoida kemikaaleja siten, että ylläpidämme tuotteillamme korkeampaa jalostusarvoa ja edistämme sillä tavoin Hyvää kemiaa. Laatusertifioidut tuotantolaitoksemme sijaitsevat Piteåssa, ja niiden piiriin sisältyvät know-how, laitevarustus, tuotantohallit ja varastotilat. Wibax sekä valmistaa että muokkaa asiakkaalle räätälöityjä kemikaaleja. Wibaxin tuotannon vahvuuksia ovat korkea laatu, kustannustehokkuus ja joustavuus sekä korkea puhtausaste, joiden avulla voimme räätälöidä ja valmistaa tuotteet asiakkaan toiveidenmukaan.

Turvallisuuss ja suojaus
Harjoittaaksemme turvallista kemikaalien varastotoimintaa tarvitsemme kattavaa ylläpitoa. Varmistaaksemme sen olemme ottaneet kaikissa varastoissamme käyttöön ylläpito-ohjelman. Riskien arviointi on luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme. Olemme ottaneet käyttöön uusia menetelmiä ja rutiineja saavuttaaksemme arvioinneissamme yhtenäisen standardin. Käytössämme on myös kuljettajien ja muita yksin työskenteleviä koskeva uusi, GSM-paikallistamiseen perustuva henkilöhälytys.

Laatu ja ympäristö
Huolehdimme lupa-asioista varastojemme osalta, jotka sijaitsevat strategisesti eri puolilla maata. Wibaxin ajokonseptin ansiosta polttoaineen kulutus vähenee, ja ympäristökuormitusta pyritään koko ajan pienentämään. Prosessiorientoituneen johtamisjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu. Järjestelmä vastaa yleisestä työtavasta Wibaxin toimintatavoitteisiin liittyvien hallinnon, seurannan ja arvioinnin osalta. Investoinnit laboratoriovarustukseen antavat meille työkalut tuotteiden jtuotantoprosessienen kehittämiseen ja samalla edellytykset tuotteiden laatukontrolliin.

Wibax Logistics AB
Ensisijainen tehtävä on huolehtia konsernin maakuljetuksista mutta jossakin määrin myös ulkoisista kuljetustehtävistä. Yhtiöllä on hyvin korkeat laatustandardit niin ajoneuvojen kuin kokeneen ja pätevän henkilökunnankin suhteen. Yhtiö on yksi Ruotsin kokonaisvaltaisimmista säiliökuljetusyrityksistä, jolla on kapasiteetti kuljettaa useimpia tavallisia prosessiteollisuuden kemikaaleja. Wibax Logistics AB vastaa myös konsernin terminaalien toiminnasta ja ylläpidosta.nnStrategisesti sijoitetut terminaalit maan eri puolilla ja kattava säiliöautokanta sekä omat rautatievaunut mahdollistavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja sekä parasta palvelua tuotannosta loppukäyttäjälle saakka. Wibax Logistics sai Veckans AffärerIn myöntämän Årets Superföretag -palkinnon vuonna 2009, 2010 ja 2011. Vuonna 2012 voitti Wibax Logistics Stora Åkeripriset -palkinnon sarjassa Ledarskap, ja vuonna 2013 oli ehdolla Stora Åkeripriset 2013 -palkinnon saajaksi.

Wibax Industrial AB
Yritys täydentää Wibaxin muuta toimintaa, ja sen pääasiallisena tehtävänä on tuottaa lisäarvoa konsernin myyntitoiminnalle tarjoamalla kokonaisratkaisuja teollisuuspalveluiden, puhtaanapidon, pintakäsittelyn ja vahvistuksen osa-alueille. Yritys suorittaa huolto- ja ylläpitopalveluita monilla eri teollisuusaloilla ja kykenee korkeateknologisilla tuotteillaan ennaltaehkäisemään metalli- ja betonivarustuksen vaurioita sekä, uudistamaan ja suojaamaan sitä.

Yritys toimii lisäksi Wibaxin tuotannon ja terminaalien mekaanisena ja teknisenä kumppanina mekaanisia toimintoja, betonia ja pintasuojausta koskevan osaamisensa ansiosta. Wibax Industrialin tarjoamiin palveluihin sisältyy se, että laatu, kustannustehokkuus ja asiakashyöty optimoimaan vielä yhdessä Wibaxin muiden resurssien kanssa.

Wibax Performance Chemicals AB
Yhtiö tarjoaa tuotteita, palveluita ja neuvontaa teollisten tuotantoprosessien optimoimiseksi. Sovellusalueita ovat teollinen veden- ja prosessienkäsittely etenkin korroosion ehkäisemiseksi, mikrobiologinen kontrolli sekä tuotteet teollisten prosessien optimoimiseksi , kuten esim. vaahdonestoaine.

Konsernin päähuomio ja tuki uusille kaupallisille tuotteille ja tekniikalle. Uusien sovellusten kehittäminen on prioriteettialueemme, joka mahdollistaa konsernin voimakkaan laajenemisen. Yritys tulee myös asiakkaitaan tuotteiden ja varustuksen käyttöönotossa heidän prosessiensa optimoimiseksi. Asiakkaat, tavarantoimittajat ja erilaiset instituutit ja korkean tason kontaktit kuuluvat luontaiseen verkostoomme. Kehitystyön tuloksena syntyy tehokkaampia prosesseja, resurssien mahdollisimman tehokas käyttö ja parempi hyötysuhde ja siten parempi kokonaistalous. Ne ovat Hyvän kemian tärkeitä tekijöitä.

Wibax Biofuels AB
Yrityksen painopistealueena on bioöljyn myynti pääasiassa lämmitystarkoitukseen Tarjolla on suuri valikoima bioöljyjä sekä tekninen pätevyys laitteiston käyttöönottoon ja optimointiin. Asiakkaillemme, jotka haluavat päästä eroon fossiilisista polttoaineista, tarjoamme kokonaisratkaisuja bioöljylaitokseen siirtymisessä.

Wibax OY
Wibax on kokonaan Wibax AB:n omistama tytäryhtiö ja myyntiyhtiö, jonka toimialaa ovat pääasiassa sellu- ja paperiteollisuus, kaivos- ja metalliteollisuus sekä vedenkäsittelytuotteet ja teiden ylläpito Suomessa.

Wibax AS
Wibax AS on kokonaan Wibax AB:n. Yhtiö keskittyy teollisen veden- ja prosessienkäsittelyteollisuuden tarpeisiin, etupäässä korroosion torjuntaan ja mikrobiologiseen kontrolliin.