Sök

Wibax Magazine

moln

Konvertointiin on saatu Klimatklivet-tukea

Wibax on siirtynyt Skutskärin terminaalissa fossiilisesta lämmityksestä bioöljyn polttoon ja saanut siirtymistä varten Ruotsin luonnonsuojeluviraston ilmastoinvestointitukea. Useissa terminaaleissamme säilytetään tuotteita, jotka vaativat lämmitettyjä säiliöitä, ja lämmitykseen on käytetty aiemmin fossiilista polttoöljyä. Wibax pyrkii vähentämään päästöjään aktiivisesti monella tapaa, ja Luonnonsuojeluviraston Klimatklivet-tuen avulla voimme siirtyä käyttämään bioöljyä viimeisessä fossiilista lämmitystä käyttävässä Ruotsin terminaalissamme.

Skutskärin bioöljyjärjestelmä

Tämä tarkoittaa, että Skutskärin terminaalin konvertoinnin jälkeen Wibaxin kaikkien ruotsalaisten terminaalien varsinaiset lämmönlähteet ovat fossiilittomia ja kasvihuonepäästömme vähenevät entisestään. Viime vuosien keskimääräisen öljynkulutuksen perusteella konvertoinnin päästövähennys on noin 200 tonnia fossiilista hiilidioksidia vuodessa.

– Mielestäni on mahtavaa olla mukana projektissa ja vaikuttamassa ympäristöön positiivisesti. Lisäksi olen päässyt projektipäällikkönä tapaamaan Skutskärin terminaalin henkilökuntaa ja alihankkijoita, joita Wibax on käyttänyt konvertoinnin toteuttamisessa yhteistyössä Klimatklivetin kanssa, sanoo Emil Sundberg, Terminal Engineer Wibax Logistics AB.

Wibax tarjoaa asiakkailleen kokonaisratkaisua konvertointiin

Wibax tarjoaa asiakkailleen kokonaisratkaisua, joka mahdollistaa bioöljyn polttamisen ja sisältää bioöljyn toimittamisen lisäksi myös laitteiston muuntamisen. Analysoimme yhdessä asiakkaan kanssa, mitä tuotteita tarvitaan, ja autamme asennuksessa, käyttöönotossa, optimoinnissa, arvioinnissa ja koepoltoissa teollisuuslaitoksia ja yrityksiä, jotka eivät halua enää olla riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Kuinka pitkään konvertointi kestää?

Kun suoritamme konvertoinnin, sovitamme toimintamme laitteiston koon, tarpeen ja edellytysten mukaan. Karkeasti arvioituna konvertoinnin valmistumiseen voi kulua aikaa noin 3 kuukautta, koska komponenttien toimitusajat voivat vaihdella. Varsinaiset laitteiston muutostyöt suoritetaan noin neljässä viikossa. Muutostyöt tehdään usein yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa, jotka voivat suorittaa putki-, hitsaus-, sähkö- ja automaatiotyöt.

Klimatklivet-hanke

Klimatklivet-hankkeen pääasiallinen tavoite on vähentää ilmastoon vaikuttavia päästöjä myöntämällä taloudellista tukea fyysisten investointien toteuttamiselle. Tukea voivat saada konkreettiset hankkeet, jotka liittyvät esimerkiksi kuljetuksiin, teollisuuteen, asumiseen, toimitiloihin, kaupunkiarkkitehtuurin ja energiaan. Kyse voi olla esimerkiksi siirtymisestä fossiilisesta öljystä biopolton käyttöön lämmityskattiloissa, kuten Wibaxin tapauksessa. Klimatklivet on ottanut hakemuksia vastaan kahdesti tänä vuonna, ja tarkoituksena on pitää vielä kaksi hakujaksoa vuoden 2021 aikana. Kolmas hakujakso on 24.8.–9.9. ja neljäs hakujakso 8.–18.11.

Wibax voi auttaa hakemaan Klimatklivet-tukea siirtymiseen fossiilisesta käytöstä bioöljyyn.

Linkki Klimatklivet-hakemukseen:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsperioder—Klimatklivet/

Ota meihin yhteyttä niin autamme sinua kohti fossiilittomuutta!