Sök

WiSEP 250

moln

WiSEP 250 – En intressant framtidsprodukt för massabruken, används för att öka talloljeutbytet.

Produkten WiSEP 250 används för att öka talloljeutbytet i massabruken. Med hjälp av WiSEP erhålls en effektivare avskiljning av tallsåpa vilken vidareförädlas till tallolja (TO) som sedan kan säljas som bland annat råvara för biobränsleproduktion. Vi ser följande fördelar med produkten:

· Ökad talloljeproduktion vilket medför större intäkt från talloljeförsäljning.
· Mindre restsåpa i luten som går till sodapannan vilket resulterar i mindre problem med avsättningar som har sitt ursprung i förbränningen av denna restsåpa.

Täyttää Wibax ympäristökriteerit:

Energia-/resurssitehokas Lue lisää »
Ympäristösertifikaatti
Tuote on ympäristöluokiteltu
Omaa tuotantoa
Tuote on oma valmiste
Muunneltava
Ota yhteys

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Tuotetiedote