Sök

Ympäristöystävälliset tuotteet

moln

Wibaxin määritelmä ympäristöystävällisistä tuotteista

Pyrimme siihen, että tuotteidemme ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen ja että prosessimme käyttävät luonnonvaroja tehokkaasti.

Tuote täyttää WIBAXin seuraavat kestävyysparametrit:
Uusiutuvat raaka-aineet
Raaka-aineet, jotka uusiutuvat kaiken aikaa eivätkä siksi lopu välittömässä tulevaisuudessa.

Hajoava
BOD/COD > 0.5 tai vähintään 60 % 28 päivässä, ks. EU:n määräys 1272/2008 Puhdistusmenetelmä 648/2004

Vähäisempi jäte- / päästömäärä Tuotteesta aiheutuu käytön ja/tai valmistuksen yhteydessä vähemmän jätettä tai päästöjä kuin verrokkituotteesta.

Energa-/resurssitehokas Valmistuksessa käytetään pienempi määrä energiaa ja/tai luonnonvaroja saman tuloksen saavuttamiseksi

Ympäristöystävällisemmät ainesosat Tuote on ympäristön kannalta edullisempi kuin vastaavat muut tuotteet.

Sivutuote
Sivutuote on sekundäärinen tuote, jota saadaan pääasiallisen tuotteen valmistuksen yhteydessä.

Parempi työympäristö
Tuotteen valmistuksessa on parempi työympäristö kuin muilla vastaavilla tuotteilla.