Sök

REACH

moln

Noudatamme kemikaalilainsäädäntöä

Euroopan yhteisön asetus (EG) 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, hyväksymisestä ja rajoituksista (REACH), joka astui voimaan 16.12 2016, merkitsee sitä, että valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus rekisteröidä valmistamansa tai maahantuomansa kemialliset aineet, jos niiden määrä on suurempi kuin 1 tonni /vuosi.

Wibax on seurannut tarkoin uuden kemikaalilainsäädännön kehittymistä ja selvittänyt varhaisessa vaiheessa, miten se koskee kemikaalien maahantuojaa, jakelijaa ja valmistajaa. Roolimme tiedonjakajana asiakkaiden ja toimittajien välillä on tärkeä osa määräysten mukaista toimintaamme.