Sök

Hyvä kemia

moln

Korkeat vaatimukset turvallisuuden, laadun ja ympäristön suhteen

WIBAX haluaa yhdistää yrityksen arvot, osaamisen ja markkinointitaidot yhteisen käsitteen alle: Hyvä kemia. Käsite hyvä kemia tarkoittaa korkeita vaatimuksia turvallisuuden, laadun ja ympäristön suhteen. Yrityksellämme on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Haluamme optimoida luonnonvarojen käytön kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Hyvä kemia tarkoittaa myös, että lupaamme asiakkaille ja muulle ympäristölle työskennellä aina kestävän kehityksen ja luonnonvarojen optimaalisen käytön puolesta ja niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen käyttäen sellaisia ympäristöön vaikuttavia vaihtoehtoja, jotka ovat niin asiakkaan kuin yhteiskunnankin kannalta edullisia.

Korkea tekninen kompetenssi ja ongelmanratkaisu läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa luovat paremman tuoton ja tehokkaammat teolliset prosessit. Näin voidaan vuorostaan luoda kasvumahdollisuuksia ja parempaa tuottoa asiakkaille samalla, kun luonnonvarojen käyttö optimoidaan.

Tehokas logistiikka tarkoittaa vähemmän tyhjiä paluukuljetuksia, polttoaineen kulutuksen vähenemistä ja vähemmän ilmastokuormitusta verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Turvallisuus, kokemus, palvelu ja korkea osaaminen takaavat asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun myös ympäristön kannalta sekä turvallisuuden ja hyvän kokonaistalouden. Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset, ja kaikki elämä maapallolla riippuu kemiallisista prosesseista. Meille kemian tuotteiden parissa toimiville pyrkimyksenä tulee olla vaikuttaa luontoon ja ilmastoon mahdollisimman vähän ja samalla optimoida luonnonvarojen käyttö. Älykäs huipputeknologinen osaaminen vastaa useimmiten molempiin tavoitteisiin ja on samalla myös tuottoisaa ja silti kestävän kehityksen mukaista. Niin on luonto aina toiminut. Se merkitsee meille hyvää kemiaa.