Sök

Kestävä kehitys käytännössä

moln

Kestävä kehitys läpäisee Wibaxin toiminnan kaikki osa-alueet. Wibax tekee olennaisuusanalyysejä näiden alueiden tunnistamiseksi ja kartoittaa sekä valvoo liiketoimintaa kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, jotta voimme keskittyä mahdollisimman paljon liiketoimintamme kannalta oikeisiin alueisiin. Tästä raportoidaan vuosittain yrityksen kestävän kehityksen raportissa.

Kestävän kehityksen raportti

Vuodesta 2017 lähtien Wibax on laatinut vuosittain kestävän kehityksen raportin, jonka tarkoituksena on kuvata Wibax-konsernin kestävän kehityksen tiedot ja Hyvän Kemian toimet hallinnosta käytännön toteutukseen. Kestävän kehityksen raportti on saatavilla kaikilta vuosilta kokonaisuudessaan täällä> yhdessä vuosikertomuksen kanssa.

Olennaisuusanalyysi

Wibaxin olennaisuusanalyysi tehdään kolmen vuoden välein, ja se perustuu useisiin eri parametreihin: Sidosryhmäkysely, jossa sidosryhmiä pyydettiin ilmoittamaan, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät kestävyysnäkökohdat, joihin Wibaxin olisi keskityttävä Agenda 2030:n tavoitteiden perusteella.  Ympäristötekijöiden analyysit ja itsearviointi, jossa määrittelimme ne kestävän kehityksen osa-alueet, joihin meillä on mielestämme parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Seuraavassa esitetään vuoden 2020 oleellisuusanalyysi.

Kasvihuonekaasujen inventaario

Vuonna 2020 Wibax Group Sweden aloitti kasvihuonekaasuinventaarion GHG Protocol -standardin mukaisesti, joka on kansainvälinen standardi kasvihuonekaasuinventaarioille.

Kasvihuonekaasuinventaario mahdollistaa toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen selkeämmän seurannan ja paremman perustan niille painopistealueille, jotka ovat tärkeitä Wibaxin kestävän kehityksen tavoitteen eli fossiilisten hiilidioksidipäästöjen kokonaisjalanjäljen vähentämisen kannalta. Kasvihuonekaasuinventaariosta on yhteenveto englanniksi GHG Inventory Report 2020, Synopsiksessa.

Responsible Care

Wibax kuuluu Responsible Care -järjestöön. Responsible Care on kemianteollisuuden maailmanlaajuinen sitoumus edistää järjestelmällisesti turvallisuuden, terveyden ja ympäristön jatkuvaa parantamista. Ohjelma perustuu kemianteollisuuden yrityksille tarkoitettuun itsearviointivälineeseen, ja se auttaa yrityksiä arvioimaan toimintaansa yritysten hallinnoinnin, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden, kemikaalien käsittelyjärjestelmien vahvistamisen, liikekumppaneihin vaikuttamisen, sidosryhmien sitouttamisen ja kestävän kehityksen edistämisen alalla. Työkalu auttaa myös tunnistamaan parannuskohteita mukana oleville yrityksille ja mahdollistaa myös laajamittaisen tiedonkeruun ja vertailun alan sisällä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ecovadis

Wibax kuuluu myös Ecovadis-alustaan, joka tekee kestävyyden arviointeja kolmantena osapuolena. Ecovadis perustuu kattavaan kyselylomakkeeseen, johon on liitetty asiakirjatodisteet, ja Ecovadis tarkastaa ja arvioi vastaukset ja todisteet. Wibaxin kestävän kehityksen arviointi on jaettu ympäristöön, lakiin ja ihmisoikeuksiin, etiikkaan ja kestäviin hankintoihin. Wibaxin tuloksia verrataan myös muihin alan toimijoihin maailmanlaajuisesti, ja siten saamme myös parannusehdotuksia, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Wibaxin sidosryhmät voivat tutustua arviointiimme Ecovadisin kautta ja siten hyötyä kolmannen osapuolen suorittamasta toimittaja-arvioinnista.

Viimeisimmän, vuonna 2020 tehdyn arvioinnin tuloksena saatiin Silver-luokitus, jossa Wibax Groupin tulos oli 85. persentiilillä. Persentiililuokitus osoittaa, että Wibaxin pisteet ovat korkeammat tai yhtä korkeat kuin 85 prosentilla Ecovadisin arvioimista alan yrityksistä.

Jos haluat liittää yrityksesi Wibax-arviointiin, ota yhteyttä Wibax QSE -ryhmään.