Sök

KESTÄVÄ KEHITYS

moln

Otamme vastaan haasteen kestävästä kehityksestä

Meidän kaikkien edessä on haaste pienentää yhteiskunnan ekologista jalanjälkeä. Tällä hetkellä käytämme liikaa maapallon luonnonvaroja.
Aktiivisten valintojen ja yhteistyön kautta voimme kehittää älykkäitä keinoja pienentää ekologista jalanjälkeämme sekä säilyttää elämänlaatumme ja parantaa sitä.

Voimme vaikuttaa ekologiseen jalanjälkeemme.

Kemiaa on kaikkialla, ja siksi meillä on paljon mahdollisuuksia tehdä valintoja, jotka pienentävät ekologista jalanjälkeämme. Wibax tutkii jatkuvasti markkinoita ja kehittää tuotteita, joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen. Pyrimme myös vähentämään kuljetustoimintamme ja terminaaliemme aiheuttamia päästöjä.

Wibax Logistics on mukana Fair Transport -yhteisössä, joten ajamme turvallisesti ja ilmastoälykkäästi ja olemme sosiaalisesti vastuullisia. Kuljettajiamme valmennetaan tietyn järjestelmän mukaisesti käyttämään resurssitehokasta ajotapaa, ja heidän osaamisensa on eurooppalaisessa verrokkiryhmässään korkeatasoista. Resurssitehokas ajotapa vähentää polttoaineen kulutusta, renkaiden kulumista sekä aiheuttaa vähemmän korjaus- ja huoltotarvetta ja siten vähemmän ympäristövaikutuksia. Lue lisää https://wibax.com/fi/palvelut/kuljetukset/

Wibaxin ympäristötavoite
Vuoteen 2025 mennessä laitosten ja säiliöiden lämmitykseen käytetään yleensä uusiutuvia energialähteitä. WIBAX pyrkii johtavaan asemaan siirryttäessä fossiilittomiin raskaisiin kuljetuksiin tavoitteena, että 80 % omista kuljetuksista toteutetaan fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä.