Sök

Wibax Magazine

moln

Dammets värsta fiende

I Sverige finns det 18 400 km statliga grusvägar. Till detta ska läggas de kommunala vägarna samt vägar som ägs av samfälligheter (t ex i stugområden), industrier och skogsbolag. Det är med andra ord många vägar som kan damma om de inte sköts om och saltas på rätt sätt.

Så snart kälen gått ur marken bör en grusväg saltas och det inträffar ofta redan i mars i sydligaste Sverige. Det bästa är att salta en vacker vårmorgon innan daggen torkat eller om det kommit en liten regnskur.

-För att kunna planera på bästa sätt och se till att saltet finns på plats på lager och depåer den dag det behövs är det bra att höra av sig till oss så tidigt på året som möjligt! Uppmanar Anders.

Ja, vi säger vägsalt, men faktum är att det används tre olika typer av salt: kalciumklorid och magnesiumklorid används för dammbindning och natriumklorid används som tömedel för att tina snö och is. Magnesiumkorid har flera fördelar ur användnings- och miljöaspekter.

-Tack vare magnesiumkloridens molekyluppbyggnad ger den den snabbaste effekten av de tre, berättar Anders Eriksson. Magnesiumklorid är inte heller lika korrosiv som de två övriga så den är alltså skonsammare mot bilar och andra fordon som färdas på vägen.

Salter av olika slag är ju något som behövs i kroppen och det är inte farligt för djur och människor i lagom doser. Däremot ska man vara noggrann vid hantering av rent salt eftersom det kan verka uttorkande på huden och irriterande för ögonen.

-Även här är magnesiumkloriden bättre ur arbetsmiljösynpunkt eftersom den i sig ”dammar” mindre. Av den orsaken används den också ofta på ytor där hästar och andra djur vistas.

Wibax levererar alla olika typer av salt och andra produkter för dammbekämpning, t ex polymera material som används där man av olika anledningar inte vill använda salter. Kunder är oftast vägentreprenörer som agerar på uppdrag av stat eller kommun.

-Även om de flesta beställarna är vana användare och vet exakt vad de vill ha så finns det också sådana som beställer mer sporadiskt. Och vi ger naturligtvis råd till alla som önskar hjälp med att hitta det bästa alternativet.

Hittills har vi mest berört sommarsaltningen, men salt även används även vintertid – då som tömedel för att tina snö och is. Även i detta fall kan magnesiumklorid användas för en bättre effekt, men det vanligaste saltet vintertid är natriumklorid, dvs vanligt hushållssalt.