Sök

Lagring

moln
Tillbaka till branscher

Ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet

Wibax Logistics är länken mellan Wibax leverantörer, vår förädling och våra kunder. Genom vårt strategiska nät av sjöterminaler och starka transportresurser skapas en effektiv logistikkedja. Externa logistikuppdrag kompletterar och ger effektiva lösningar med fördelar för kunder ekonomi, energi, miljö och samhälle.

Depåer från Malmö i Söder till Kiruna i norr

Wibax har ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet för flytande gods i Sverige.

Den totala lagringskapacitet är ca 460 000 kubikmeter för flytande varor i cisternparker som är flexibelt anpassade för allt från olika kemikalier till oljor. Terminalerna är kompletta anläggningar för att ta emot flytande bulkprodukter. De består av stålcisterner, rostfria cisterner samt cisterner med invändig beläggning med en stor variation av inpumpnings- och utlastningsutrustning till och från båt, bil och järnväg. Anläggningarna kan anpassas efter kundens behov. Vi har även depåer för torra varor från Malmö i Söder till Kiruna i norr och finns även strategisk representerade i Finland.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Logistics Terminal
Logistics Terminal

+46 911 250 236

terminalgroup@wibax.com
Tillbaka till industrier