Sök

Wibax Magazine

moln

Ansök till Klimatklivet före den 29 januari

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Ansökan till Klimatklivet är öppen och stänger klockan 17.00 den 29 januari.

Detta är en stor möjlighet för de företag som idag använder sig av fossila bränslen att kunna konvertera sina förbränningsanläggningar och gå över till att elda med bioolja. Här kan du läsa mer om Klimatklivet och möjligheterna till bidrag>>

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig både med ansökan och själva konverteringsarbetet, läs mer om vårt helhetskoncept>>