Sök

Wibax Magazine

moln

WiSEP 250 - Intressant framtidsprodukt för massabruken

Produkten WiSEP 250 används för att öka talloljeutbytet i massabruken. Med hjälp av WiSEP erhålls en effektivare avskiljning av tallsåpa vilken vidareförädlas till tallolja (TO) som sedan kan säljas som bland annat råvara för biobränsleproduktion.

Vi ser följande fördelar med produkten:
· Ökad talloljeproduktion vilket medför större intäkt från talloljeförsäljning.
· Mindre restsåpa i luten som går till sodapannan vilket resulterar i mindre problem med avsättningar som har sitt ursprung i förbränningen av denna restsåpa.