Sök

WiFUEL CS

moln

Wibax bioolja WiFUEL CS är en vegetabilisk restprodukt baserad på oljor från t.ex. raps, soja eller solros– restprodukter från livsmedelsindustri, oleokemisk industri eller biodieseltillverkning. Produkten är flytande vid rumstemperatur, kräver viss uppvärmning och har låg askhalt.
WiFUEL CS går under vårt hållbarhetsbesked och är helt befriad från energi-, svavel- och koldioxidskatt.

Bioolja – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

Wibax erbjuder
* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Wibax har Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som verifierar att vi endast säljer certifierat hållbar olja.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Förnyelsbara råvaror, Miljövänligare råvaror, Nedbrytbar, Energi/resurseffektiv, Biprodukt, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Biofuels
Biofuels

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad