Sök

WiFUEL B100

moln

WiFUEL B100 är en biologiskt nedbrytbar bioolja som i huvudsak används för förbränning i värmeverk och vid industrier. Produkten har goda köldegenskaper med en flyttemperatur på -20°C, vilket innebär att WiFUEL B100 är en bioolja väl anpassad för nordiskt klimat.

Bioolja – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

WiFUEL B100 har betydligt lägre påverkan på klimatet jämfört med fossila alternativ. Produkten går under vårt hållbarhetsbesked och är helt befriad från energi-, svavel- och koldioxidskatt.

Wibax erbjuder
* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Wibax har Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som verifierar att vi endast säljer certifierat hållbar olja.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Förnyelsbara råvaror, Miljövänligare råvaror, Nedbrytbar, Energi/resurseffektiv, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Biofuels
Biofuels

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad