Sök

WiDAQ S

moln

WiDAQ-S är en högeffektiv surfaktantförstärkt antrakinondispersion för användning vid framställning av kemisk massa.

God blandbarhet

Fina partiklar och god blandbarhet gör att vår produkt på ett tidigt stadium effektivt kan bidra till att förhindra ”peeling” i kokeriprocessen samtidigt som delignifieringen katalyseras. Det ger kostnadseffektivitet för massaproduktionen. Surfaktanten bidrar till att underlätta penetrationen av antarkinonpartiklar och kokkemikalier in i flisen vilket förbättrar kokets effektivitet.

Produkten kan användas för att öka massautbytet, öka produktionen, minska belastningen på återvinningscykeln och/eller för att nå kvalitetsmässiga fördelar. Det minskade vedbehovet innebär mindre utsläpp och positiva miljöeffekter ur transportsynpunkt samtidigt som kundens totalkostnad sänks.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Energi/resurseffektiv, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad