Sök

WiCLEAN 440

moln

WiCLEAN 440 är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel utvecklat för avfettning/tvättning av oljebeläggningar från metallytor.

Produkten innehåller korrosionsinhibitor för förebyggande av återkorrosion efter tvätt. Den unika sammansättningen gör att tillfredställande tvättresultat kan erhålls vid tvättemperaturer ned till 35°C.
WiCLEAN 440 innehåller inga biocider. Om tillväxtkontroll önskas rekommenderas WiCLEAN 441.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Energi/resurseffektiv, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad