Sök

WiCLEAN 401C

moln

WiCLEAN 401C är en koncentrerad alkalisk och tensidförstärkt rengöringsprodukt som är speciellt utvecklad för att lösa problematiska organiska beläggningar, men även oxalater, i industrimiljö.

WiCLEAN 401C är särskilt lämpad för miljöer där sura rengöringskemikalier av olika anledningar inte kan appliceras. Produkten är avsedd att spädas med lika delar vatten innan användning.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Miljövänligare råvaror, Nedbrytbar, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad