Sök

WiCLEAN 365

moln

WiCLEAN 365 är en produkt för effektiv syratvättning. Den färdiga lösningen används till exempel vid rengöring av filtersystem, värmeväxlare, pumpar och annan maskinutrustning samt till rörsystem. Produkten har en tillsats som skyddar mot korrosion.

Skyddar från korrosion

WiCLEAN 365 är en flytande högvärdig sulfaminsyralösning med tillsatt korrosionsinhibitor som skyddar maskiner och rördetaljer från korrosion vid syratvätt. Produkten har visat sig mycket effektiv mot beläggningar av kalciumkarbonat.
WiCLEAN 365 är en färdigblandad produkt med jämn kvalitet som ger fördelar för ekonomi och arbetsmiljö.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

 

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Energi/resurseffektiv Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad