Sök

Natriumbikarbonat

moln

Natriumbikarbonat (även natriumvätekarbonat eller bikarbonat) är ett av kolsyrans natriumsalter som i ren form är ett vitt pulver med låg löslighet i vatten.

Natriumbikarbonat (NaHCO3) sönderdelas vid uppvärmning och vid kontakt med syror under avgivande av koldioxid och vatten. Detta nyttjas praktiskt i bland annat pulverbrandsläckare.

Produkten används ofta som ett jäsmedel vid bakning i form av bakpulver. Ämnet finns även i brustabletter. Natriumbikarbonat är ett godkänt surhetsreglerande tillsatsmedel och har E-nummer E500.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Förnyelsbara råvaror, Nedbrytbar, Energi/resurseffektiv, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad