Sök

Ammoniumklorid

moln

Ammoniumklorid (även salmiak) är ett salt som är vitt till färgen och lättlösligt i vatten. Produkten har ursprungligen använts som gödningsmedel men har idag en mängd olika applikationsområden.

Ammoniumklorid (NH4Cl) smakar salt och anses vara något kylande och är därför en vanlig ingrediens i salmiakgodis och hostmedicin. Produkten används även för behandling av metabol alkalos, borttagning av syrafläckar, för att alstra rök inom pyroteknik, som lim i tillverkning av plywood och flussmedel vid lödning etc.

Ämnet består av vita kristaller som också finns i mer eller mindre obearbetade stavar eller klumpar som sublimerar vid upphettning, dvs. övergår direkt från fast fas till gas. Gasen består av ammoniak och väteklorid och saltet sönderfaller lätt. Vid lagring avgår ammoniak kontinuerligt vilket gör att ämnet blir surare efterhand.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Biprodukt, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad