Sök

Kvalitet & Miljöpolicy

moln

Aktivt kvalitets och miljöarbete

Wibax ska verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter. Och vi ska genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar. Så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. Både kvalitets- och miljöarbetet har upprättade policys.

Policys

KVALITETSPOLICYN

Policyn antagen 2018-02-26
Ledningen på WIBAX AB

MILJÖPOLICYN

Policyn antagen 2018-02-26
Ledningen på WIBAX AB