Sök

Energi – bioolja

moln
Tillbaka till branscher

Med sikte på en hållbar framtid

För företag verksamma inom energisektorn är fokus på miljömedvetenhet och kostnadseffektivitet högt prioriterat. Energiområdet för Wibax innefattar bland annat värmeverk, kraftvärmeverk och kärnkraftverk.

Vi erbjuder en bred produktportfölj med kemikalier för exempelvis vattenbehandling, rökgasrening, NOx-reduktion och kemisk rengöring.

Wibax är även en komplett leverantör av bioolja, optimerad för det nordiska klimatet och med avsevärt lägre miljöpåverkan och kostnad än fossila alternativ.

Bioolja– ett av Wibax största tillväxtområden

Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd. Vår bioolja är ett klimatneutralt och mycket energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Förutom den stora miljö- och klimatnyttan innebär övergång till Wibax bioolja minskade bränslekostnader, tack vare skattebefrielse och konkurrenskraftiga priser.

HELHETSLÖSNINGAR OCH HJÄLP VID KONVERTERING
Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende.
Wibax erbjuder helhetslösningar, från lagring till förbränning, och har marknaden säkraste leveranser med egna terminaler strategiskt placerade längs hela Sveriges kust. Vi förser våra kunder i Norden med produkter i IBC-container, fat samt dunk via tankbil, tankbåt och järnväg.

Wibax har Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla krav och endast säljer certifierat hållbar bioolja.

Wibax är ISCC certifierade för hållbart producerade biobränslen. Certifieringen kommer utöver Wibax aktuella hållbarhetsbesked att bestyrka att våra produkter uppfyller kraven i EUs direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Biofuels
Biofuels

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Tillbaka till industrier