Sök

Wibax Magazine

moln

Biooljor för industriprocesser och värme

WIBAX Biofuels fanns representerade på en workshop i april anordnat av Energikontoret-Sydost i Växjö. Temat var ”Biooljor för industriprocesser och värme – nya möjligheter”.

Fokus för workshopen var Pyrolysolja, en produkt som utvinns ur fasta bränslen med pyrolys. Pyrolysolja kan vara ett intressant alternativ till de traditionella biooljorna som marknadsförs i nuläget. Totalt var det ett 40-tal medverkande, allt från tillverkare, testinstitutioner, slutförbrukare och distributörer.